auteur

Uitgeverij Diligentia wil een actieve rol spelen in de ontwikkeling van leermateriaal voor het onderwijs van de toekomst. We vragen ons voortdurend af hoe we de huidige digitale technologie in de praktijk ten dienste kunnen stellen van het onderwijs. Deze ambitieuze doelstelling combineert twee aspecten: de vakinhouden en de vertaling ervan in bruikbare technologische leermiddelen.

Leerkrachten proberen in de dagelijkse onderwijspraktijk op hun eigen, creatieve manier hun kennis over te brengen. De beste hulpmiddelen worden daarvoor aangewend om ze te verrijken met de eigen inbreng. Zinvolle vernieuwing van de middelen is daarom nodig. Onze kennis van de veelzijdige hedendaagse technologie en de uitgeverij enerzijds en de dagelijkse inspanningen van de vakleerkracht moeten elkaar kunnen vinden.

In dat kader zijn we op zoek naar leerkrachten wetenschappen uit het secundair onderwijs (biologie, fysica, chemie, natuurwetenschappen) die mee willen denken en schrijven aan leerwerkboeken met een sterk digitaal ondersteunend luik voor deze vakken. Ben je eerder thuis in een ander vak en heb je een goed idee voor een vernieuwende uitgave, dan ben je eveneens zeer welkom! Samenwerking kan heel verrassend zijn.

 

Wie ben je?

• een leerkracht die zijn horizon wil verruimen

• een vakspecialist die wil meewerken aan innovatief leermateriaal

• een didactisch onderlegd persoon die goed het overzicht kan bewaren

 

Wat kan je rol zijn?

• auteur

o inhoudelijke teksten schrijven in functie van een weloverwogen concept en uitwerken met oefeningen, toepassingen, opdrachten ...

o meewerken aan het ontwikkelen van digitale applicaties die afgestemd zijn op de leerplandoelstellingen

• coördinator

o schrijfproces in goede banen leiden

o leerlijn bewaken

o auteurs ondersteunen

• kritische lezer

o teksen nalezen op correctheid en volledigheid

o inhoudelijke tips en aanvullingen formuleren

• redacteur

o teksten nalezen en laten passen in de gevraagde structuur

o taalkundig nazicht van teksten

 

Waar ga je aan de slag?

• thuis schrijf je teksten en van daaruit neem je deel aan online vergaderingen

• In ons kantoor te Gent (of op een locatie bij jou in de buurt) om samen met andere auteurs de werkstrategie uit te tekenen

 

Wanneer vervul je je auteurstaken?

• op de tijdstippen die het je best passen: ’s avonds, in het weekend, woensdagnamiddag, tijdens een lesvrij moment …

• de tijd die je wilt/kunt besteden, wordt besproken voor de aanvang van de samenwerking. Op basis van overleg zal een opdrachtenpakket samengesteld worden op jouw eigen maat.

 

Waarom zou je auteur willen worden?

• je kunt je didactische ideeën en je eigen locale inspanningen gerealiseerd zien ten voordele van een groter publiek

• je kunt meewerken aan innovatieve uitgaven die het educatieve landschap ondersteunen en mee bepalen

• je leert bij binnen je vakdomein

• je komt in contact met collega’s uit andere scholen waarmee je praktische ideeën kunt uitwisselen

• je kunt rekenen op collegiale steun en de professione begeleiding van de uitgever bij het uitvoeren van je opdracht

• je krijgt een auteurshonorarium volgens de bijdrage onder een gunstig belastingstarief 

 

Hoe kan je auteur worden?

• mail ons op info@diligentia-uitgeverij.be