In het spoor van de herwerkte Werkmap aardrijkskunde 1 (2019) is nu het tweede jaar aan de beurt.

Voor extra informatie over deze uitgave of om in te schrijven voor een infosessie, klik hier.

Onze auteurs zijn bezig met het vertalen van de eindtermen en het leerplan Aardrijkskunde in de geest van de onderwijsvernieuwingen. De klemtonen in het nieuwe leerplan brengen vooral inhoudelijke verschuivingen teweeg. 

De praktijkervaring van de auteurs en de aandacht van de uitgever voor de actualisering van de werkmappen in de voorbije jaren, staan ook nu weer garant voor de gepaste vernieuwing.   

Sterke punten Werkmap aardrijkskunde 2

 • een duidelijke en heldere structuur
 • correct taalgebruik op het niveau van de leerling
 • plaatselijke verklaring van de begrippen als ze de eerste keer voorkomen en indexering na het thema om snel opzoeken mogelijk te maken
 • opname van aardrijkskundige technieken in de thema’s
 • didactische illustraties, specifieke foto’s, functionele kaarten, ondersteunende grafieken, schema’s en verantwoorde illustraties
 • uitgebreide digitale ondersteuning, met instructie- en oefenmodules: veel meer dan een bordboek of pdf!
 • ... en natuurlijk 100% leerplangetrouw

Wie aanwezig is op de infosessie krijgt alvast een voordruk mee van een deel van de werkmap om thuis de kennismaking rustig verder te beoordelen. Zodra de werkmap klaar is, krijgt u de volledige voordruk thuis toegestuurd. 

Uit de inhoud

Thema 1 Wereldbevolking en draagkracht

1 Verdeling van de bevolking over de wereld
2 Groei van de wereldbevolking
3 Invloed van de wereldbevolking op de planeet Aarde

Thema 2 Menselijke activiteit en klimaatverandering

1 Het ecosysteem aarde
2 Ontbossing
3 Het broeikaseffect
4 Verandering in landschappen en ecosystemen

Thema 3 Landgebruik en duurzaamheid

1 Landbouw 
2 Industrie
3 Bebouwing en infrastructuur

De thema’s worden met ID’s (verbredings- en verdiepingsonderwerpen) aangevuld.
Bv. Country Overshoot Day, Een eetbaar huis bouwen, Mobiliteit en vrijetijdsbesteding ...

 

 

Data  Infosessies 

 • Roeselare, Klein Seminarie (Zuidstraat 27, 8800 Roeselare), 04/03/2020, 14u
 • Melle, Sint-Franciscus Instituut (Tuinstraat 105, 9090 Melle), 10/03/2020, 19.30u
 • Merksem, Groenendaalcollege (Gagelveldenstraat 71, 2170 Merksem), 11/03/2020, 14u
 • Mechelen, Scheppersinstituut (Melaan 16, 2800 Mechelen), 17/03/2020, 19.30u 
 • Genk, Onze-Lieve-Vrouwlyceum (Collegelaan 30, 3600 Genk), 18/03/2020, 14u

Inschrijven voor een infosessie kan hier.