Werkmap Aardrijkskunde 1

€ 14,50
Op voorraad
ISBN 9789070978891
Formaat A4
Aantal pagina's 248

Beschrijving

De uitgave Werkmap Aardrijkskunde 1 is inhoudelijk volledig herwerkt conform de onderwijsvernieuwing en de leerplannen 2019.

Thema 1: Landschap en kaart
Thema 2: Landschapsvormende lagen
Thema 3: Gesteenten, bodem en ondergrond
Thema 4: Reliëf
Thema 5: Weer en klimaat

De leerinhoud steunt op het verdelingsprincipe 75/25. Dat betekent: de leerinhouden die door de leerplannen worden opgelegd, worden gegeven in 75% van de lestijden. De overige 25% van de lestijden zijn vrij in te vullen. In de praktijk beginnen alle thema’s met de opgelegde leerstof en aan het eind van elk thema wordt een keuzepakket aangeboden onder de hoofding ID (Interesse en Differentiatie). Het aanvullend gedeelte combineert een (persoonlijke of klassikale) interesse met verbreding van het onderwerp.

Elk thema wordt ingeleid met de leerdoelen en wordt afgesloten met een synthese van de basisleerstof, een zelftest die een leerling zelfstandig kan uitvoeren om de basiskennis te testen, een schema dat de structuur van de behandelde leerstof voorstelt en een terugblik die een persoonlijke evaluatie inhoudt. Met dit laatste onderdeel komt de leerkracht ook te weten in welke mate zijn/haar aanpak van het onderwerp geapprecieerd wordt en eventueel moet bijgestuurd worden.

Bij elk thema hoort ook een digitaal luik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van e-ducate.me. Op e-ducate.me zijn de volgende items te vinden:

  • een aanpasbaar bordboek
  • een downloadbare versie van het ingevulde leerwerkboek
  • werkbladen om het jaarplan op te stellen
  • digitale modules en instructiemateriaal om een les op te bouwen

Deze hulpmiddelen worden aangepast en uitgebreid volgens de onderwijsbehoeften.

Voor bestellingen door de school of beoordelingsexemplaren kunt u terecht op https://bestellingen.diligentia-uitgeverij.be/