Andere Tijden 1

€ 14,85
Op voorraad
ISBN 9789070978082
Formaat A4
Aantal pagina's 192

Beschrijving

In lijn met de nieuwe leerplannen en eindtermen van 2019 brengen we voor het 1ste jaar 1ste graad A-stroom een nieuwe methode geschiedenis uit:
Andere Tijden 1. 

Het leerwerkboek bestaat uit drie delen.
Het eerste deel schetst het historisch referentiekader en belicht de instrumenten om elk geschiedkundig onderwerp te benaderen: de soorten historische bronnen, tijd, ruimte en de vier samenlevingsdomeinen.

Het tweede deel behandelt de prehistorie, het derde deel het oude nabije oosten (Mesopotamië en Egypte).
Hierbij vormt het historisch referentiekader telkens de rode draad en wordt er veel belang gehecht aan de historische beeldvorming (foto’s, originele illustraties, schema’s, figuren, grafieken …).

Het leerwerkboek is opgebouwd volgens een tweeledige structuur.
De inductieve linkerkant behandelt de leerinhouden in de vorm van historische bronnen.
De deductieve rechterkant bestaat uit vragen, opdrachten en oefeningen die helpen de leerinhoud te analyseren en te verwerken.

De leerstof wordt af en toe afgewisseld met een langere leestekst (fragmenten uit interviews en romans).

Elk deel wordt ingeleid met de leerdoelen die verbonden worden met de taxonomie van Bloom, en wordt afgesloten met een overzicht en een samenhang. Het overzicht geeft de structuur van de behandelde leerstof schematisch weer, de samenhang vat de leerinhouden in eenvoudige taal samen.

Daarnaast biedt het leerwerkboek ook voldoende ruimte voor zelfevaluatie: enerzijds is er een zelftest die de leerling zelfstandig kan uitvoeren om de verworven kennis te testen, anderzijds een terugblik die de leerling helpt beoordelen in welke mate hij of zij de leerstof beheerst.          

Het digitale luik e-ducate.me is inbegrepen bij de aanschaf van het boek. Het bevat o.a. een bordboek, een pdf van het ingevulde leerwerkboek en een reeks instructiemodules en oefeningen. 

Voor bestellingen door de school of beoordelingsexemplaren kunt u terecht op https://bestellingen.diligentia-uitgeverij.be/