Privacybeleid

Als gebruiker van onze webshop geeft u enkele persoonsgegevens vrij. Die persoonsgegevens laten ons toe u als persoon te identificeren. We hechten belang aan de bescherming van uw privacy en verschaffen u graag duidelijkheid omtrent het naleven van de Privacywet door Diligentia Uitgeverij. Zodra u gebruik maakt van onze webshop en de bijhorende diensten, bevestigt u akkoord te gaan met het gevoerde privacybeleid en de verwerking van de persoonsgegevens zoals hierna beschreven. Ons privacybeleid is in de toekomst vatbaar voor aanpassingen. Die zullen duidelijk gemaakt worden in de privacyverklaring. Het is aan de gebruiker om op geregelde basis kennis te nemen van dit document. Belangrijke wijzigingen worden steeds duidelijk gecommuniceerd.

1 Wie beheert de gegevens?

Diligentia Uitgeverij staat in voor het beheer van de gegevens.

Onder Diligentia Uitgeverij moet volgende onderneming worden verstaan:

Diligentia Uitgeverij bvba (hierna “Diligentia” genoemd)
Industrieweg 122 A5
B-9032 Wondelgem
België
btw-nummer BE 0478.140.219

Diligentia verwerkt enkel persoonsgegevens op verzoek van een rechthebbende gebruiker.

2 Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens gebruikt?

De gegevens worden alleen gebruikt om de goede werking van de webshop te garanderen. Hiervoor kan zo nodig beroep gedaan worden op technische kennis van externe partijen. Persoonlijke gegevens worden hierbij nooit uitgewisseld zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker.

Persoonlijke gegevens als voornaam, familienaam, e-mailadres en telefoonnummer zijn noodzakelijk om een gebruiker te identificeren. Andere informatie kan vrij meegedeeld worden op dezelfde vertrouwelijke basis. Op geen enkele manier zal Diligentia gevoelige persoonsgegevens opvragen of doorgeven.

De persoonsgegevens kunnen gebruikt worden om direct contact tot stand te brengen tussen Diligentia en de gebruiker met betrekking tot algemene informatie, probleemverhelping of bij detectie van fraude of crimineel gedrag.

De webshop verzamelt ook anonieme, technische gegevens voor interne doeleinden, ter verbetering van de gebruikersbeleving.

3 Verkopen van persoonsgegevens

Diligentia doet al het nodige om uw persoonsgegevens te beschermen. Er zal nooit een overdracht of verkoop gebeuren van persoonsgegevens.

In het geval van overname of verkoop van Diligentia zal de gebruiker hiervan op de hoogte gesteld worden.

4 De rechten van de gebruiker

De opslag van gebruikersgegevens zijn te allen tijde te wijzigen. Gegevens die het traject/loopbaan van een persoon volgen, zijn niet te verwijderen, maar zullen gearchiveerd worden en in een overzicht raadpleegbaar zijn.

Bij inbraak op ons systeem zullen alle mogelijke middelen ingezet worden om de schade tot een minimum te beperken.

De gebruiker kan zich verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens als er sprake is van schending van de privacy. Na schriftelijk verzoek per post of per mail verbindt Diligentia zich ertoe alle persoonsgegevens te verwijderen.

5 Blijven evolueren

De webshop is een platform dat zich technologisch blijft ontwikkelen en blijft innoveren. Bij het verzamelen en verwerken van gegevens kunnen er onnauwkeurigheden optreden. Het is niet mogelijk om te allen tijde fouten in de persoonsgegevens vast te stellen. De gebruiker moet zelf de controle uitvoeren op zijn correcte gebruikersgegevens. Als de gebruiker problemen vaststelt, kan er altijd contact opgenomen worden met Diligentia en zal alles in het werk worden gesteld om de problemen binnen de kortst mogelijke termijn te verhelpen.