Andere Tijden 2

€ 14,00
Op voorraad
ISBN 9789464205046
Aantal pagina's 192

Beschrijving

Het leerwerkboek voor het tweede jaar behandelt de klassieke oudheid.
Eerst wordt het decor van de klassieke oudheid, het Middellandse Zeegebied, geschetst. Daarna wordt het onderscheid tussen de feitelijke geschiedenis en mythevorming rond de voor-Griekse of Egeïsche beschavingen besproken. De volgende twee thema’s nemen de Griekse beschaving en het Romeinse Rijk onder de loep.

Het boek is opgebouwd volgens een tweeledige structuur. De inductieve linkerkant behandelt de leerinhouden in de vorm van historische bronnen en beeldmateriaal. De deductieve rechterkant bestaat uit vragen, opdrachten en oefeningen die helpen de leerinhoud te analyseren en te verwerken.
De leerstof wordt af en toe afgewisseld met een langere leestekst (fragmenten uit interviews en romans).

Elk deel wordt ingeleid met de leerdoelen die verbonden worden met de taxonomie van Bloom, en wordt afgesloten met een overzicht en een samenhang. Het overzicht geeft de structuur van de behandelde leerstof schematisch weer, de samenhang vat de leerinhouden in eenvoudige taal samen.

Daarnaast biedt het leerwerkboek ook voldoende ruimte voor zelfevaluatie: enerzijds is er een zelftest die de leerling zelfstandig kan uitvoeren om de verworven kennis te testen, anderzijds een terugblik die de leerling helpt beoordelen in welke mate hij of zij de leerstof beheerst.

Het historisch referentiekader vormt telkens de rode draad. Er wordt veel belang gehecht aan de historische beeldvorming (foto’s, originele illustraties, schema’s, figuren, grafieken …). Via de onderzoeksvragen en opdrachten leren de leerlingen kritisch omgaan met bronnen.

Inkijkexemplaar