Instrumenta

€ 11,15
Op voorraad
ISBN 9789464205053
Aantal pagina's 176

Beschrijving

Instrumenta wil de leerlingen een instrument aanreiken voor het instuderen, herhalen en opzoeken van Latijnse grammatica. Een dergelijk werk is belangrijk om de continuïteit voor de leerlingen te waarborgen in de loop van hun zes jaar studie van het Latijn.

 
De volledig vernieuwde Instrumenta bevat alle leerinhouden die behoren tot de nieuwe eindtermen klassieke talen. Op heel wat plaatsen is de basisleerstof uitgebreid, zodat deze grammatica ook kan worden gebruikt als naslagwerk. Niettemin is er gestreefd naar een rationeel aanbod. Er is steeds voor ogen gehouden wat een leerling echt moet kennen om een Latijnse tekst te kunnen begrijpen. Ook bij de structuur en de aanpak van Instrumenta is het doel om voor de leerlingen een gemakkelijk hanteerbaar leermiddel samen te stellen.


Instrumenta bestaat uit drie grote delen:
• het woord: fonologie (de uitspraak van het Latijn) en morfologie
(de studie van de verschillende vormen die een veranderlijk woord kan aannemen);
• de zin: syntaxis (de manier waarop de afzonderlijke woorden tot grotere gehelen worden
samengebracht en zo woordgroepen en uiteindelijk zinnen vormen);
• versbouw en stijl: prosodie, metriek en stijlfiguren.


De grammatica wordt zeer systematisch uitgelegd. In het begin van elk hoofdstuk staat een paragraaf met inleidende bepalingen die nodig zijn voor een goed begrip van wat volgt. In principe is ervan uitgegaan dat de leerling geen grammaticale voorkennis heeft, ook niet van gelijksoortige begrippen in het Nederlands. De grammaticale regels worden in een duidelijke, eenvoudige en bevattelijke taal verwoord en zijn rijkelijk geïllustreerd met voorbeelden. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een schematische samenvatting.

Inkijkexemplaar