n@tura: natuurwetenschappen 2

€ 14,90
Niet op voorraad
Terug op voorraad vanaf: 01/08/2020
ISBN 9789070978570
Formaat A4
Aantal pagina's 180

Beschrijving

n@tura natuurwetenschappen realiseert alle noodzakelijke leerplandoelstellingen voor het vak. Voor klassen die extra leerstof kunnen verwerken, is verdiepingsleerstof te vinden op het digitaal leerplatform van e-ducate.me. Zo kun je als leerkracht de inhoud personaliseren per klas.

Op deze manier is n@tura natuurwetenschappen bruikbaar zowel voor studierichtingen met een algemeen vormend keuzegedeelte, als voor eerder technisch gerichte studierichtingen.

Het leerwerkboek is ingedeeld in inhoudelijke thema ’s, telkens aangevuld met doelstellingen (kennen en kunnen), samenvattende leertekst, opbouwschema en begrippenlijst. De leerstof wordt opgebouwd vanuit onderzoeksvragen die aan de hand van opdrachten en experimenten beantwoord worden.

De leerwerkboeken n@tura 1 en n@tura 2 (vakgebonden aanpak) worden aangepast om in overeenstemming te zijn met de nieuwe leerplannen. De nieuwe versie zal in april volledig klaar zijn. In afwachting kan een beoordelingsexemplaar worden aangevraagd. Ze  worden u dan toegestuurd zodra ze beschikbaar komen. Doe je aanvraag met naam en adresgegevens via  sales@diligentia-uitgeverij.be