Reflect 2

€ 16,00
Op voorraad
ISBN 9789464205114
Formaat A4
Aantal pagina's 168

Beschrijving

Waarom kiezen voor de godsdienstmethode REFLECT?

Inhoudelijk
Leidraad en fundament: de relatie mensbeeld - godsbeeld

1.  Kiezen voor een mens- en godsbeeld dicht bij de Bijbel én dicht bij de ervaring:
     met de voeten in de realiteit kijken naar wat de realiteit overstijgt.
2.  Vanuit het mens- en godsbeeld: de katholieke dialoogschool in dialoog met
     andere levensbeschouwingen: ontwikkelen van levensbeschouwelijke competenties
3.  Kiezen voor een christelijke levenshouding met een universele boodschap
     ‘Bemin God bovenal, bemin je naaste als jezelf’
4.  Leven en Leren, aansluitend bij ZILL van de basisschool
5.  Bijbels Leerhuis - Actualisatie
6.  Aandacht voor beeld-lerende jonge mensen

Opbouw en vormgeving

  • Opgebouwd uit zes bundels in de plaats vanuit een enkel boek.
  • Bij het opmaken van de leerwerkboekjes is ervoor gekozen voor een rustige en heldere structuur. Dat helpt alle leerlingen vooruit, zowel leerlingen met een leermoeilijkheid als leerlingen die vlot studeren.
  • Het formuleren van de opdrachten in de ik-vorm vergroot zeer sterk de betrokkenheid van leerlingen. Ze worden rechtstreeks aangesproken. Hierdoor wordt de stap naar de eigen beleving en ervaring gemakkelijker gezet.
  • De leerinhouden staan duidelijk samengevat in groene leerstofkaders.
  • Bij elk deeltje staan de te realiseren doelstellingen in blauwe IK KAN-kaders. Leerlingen weten duidelijk wat er van hen gevraagd wordt.
  • Op het einde van elk boekje wordt de samenhang visueel weergegeven in een overzichtelijk schema dat het verband tussen de verschillende onderdelen duidelijk maakt.

 

Elk boekje is opgebouwd volgens een heldere structuur in vier stappen.

  1. Kennismaking met het onderwerp door de leerlingen te laten vertellen en verkennen van wat ze reeds weten of zelf hebben ervaren.  
  2. Daarna zet de leerkracht met de leerlingen de stap naar het verduidelijken en verklaren. Hier wordt het begrippenkader opgebouwd.
  3. Dan volgt het verdiepen en verbreden van de leerinhouden door over het muurtje van de eigen levensbeschouwing te kijken en kennis te maken met andere levensbeschouwingen en godsdiensten.
  4. Ten slotte komen de leerlingen met concrete opdrachten en vragen tot het  verinnerlijken en verankeren van de leerinhouden in de eigen beleving.

inkijkexemplaar