Werkmap Aardrijkskunde 2

€ 14,50
Op voorraad
ISBN 9789070978594
Formaat A4
Aantal pagina's 216

Beschrijving

Er is een nieuwe editie van werkmap aardrijkskunde 2. Informatie over deze uitgave kan u hier terugvinden.

Het leerwerkboek bestaat uit drie thema’s:

Thema 1: Wereldbevolking in het landschap
Thema 2: Menselijke activiteit en klimaatverandering
Thema 3: Landgebruik en duurzaamheid

De leerinhoud steunt op het verdelingsprincipe 75/25: de leerinhouden die door de leerplannen worden opgelegd, worden gegeven in 75% van de lestijden. De overige 25% van de lestijden zijn vrij in te vullen. Aan het eind van elk thema wordt een keuzepakket aangeboden onder de hoofding ID (Interesse en Differentiatie). Dit aanvullend gedeelte combineert een (persoonlijke of klassikale) interesse met verbreding van het onderwerp. Zo bevat deze uitgave o.a. ID’s rond Country Overshoot Day, landwinning en mobiliteit en vrijetijdsbesteding.

Elk thema wordt ingeleid met de leerdoelen en wordt afgesloten met een synthese van de basisleerstof, een zelftest die een leerling zelfstandig kan uitvoeren om de basiskennis te testen, een schema dat de structuur van de behandelde leerstof voorstelt en een terugblik die een persoonlijke evaluatie inhoudt. Met dit laatste onderdeel komt de leerkracht ook te weten in welke mate zijn/haar aanpak van het onderwerp geapprecieerd wordt en eventueel moet bijgestuurd worden. Het boek bevat ook blanco oefenkaarten en een begrippenlijst.

Bij het leerwerkboek hoort ook een digitaal luik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het platform e-ducate.me, waarop de volgende items te vinden zijn:

  • een aanpasbaar bordboek
  • een pdf van het ingevulde leerwerkboek
  • digitale modules en instructiemateriaal om een les op te bouwen
Voor bestellingen door de school of beoordelingsexemplaren kunt u terecht op https://bestellingen.diligentia-uitgeverij.be/